^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Kirkegården i korsarmen

Det sydlige kapel

I det sydlige kapel er der i begyndelsen af 1700-talletindrettet et gravkapel med delvis forgyldt smedejernsgitter. I kapellet er et stort egetræsepitafium (latiniseret af græsk, ord som betyder "ved graven") er et mindesmærke eller en gravskrift, som anbringes over eller nær en grav), der efterligner Ahlefeldet-monumentet i Skt. Knuds domkirke i Odense med portrætbuste af Anne Beate Walkendorff, død 1720, og statuer af hendes to mænd, Knud Urne, død 1705, og Erik Skeel, død 1729. Oprindelig stod der 12 kister i sydkapellet. De 5 blev flyttet til nordkapellet og senere gravet ned (1910)

I kapellet er der syv kister, deraf to af sandsten, med ligene af

Kirsten Kruse - Henning Walkendorffs hustru - død 1703
Elisabeth Sophie Urne - Knud Urnes første hustru - død 1693
Oberstløjtnant Erik Christian Sehested - død 1757 og dennes hustru
Sophie Holsten - død 1753
Knud Urne - død 1705 (Anne Beate Walkendorffs 1. mand)
Etatsråd Erik Skeel - 1729 (Anne Beate Walkendorffs 2. mand)
Anne Beate Walkendorff - død 1720

Det nordlige kapel

Ved istandsættelse af kapellet i 1910 nedsattes 5 kister under gulvet i det nordre kapel. Kapellet har tidligere været indrettet som gravkapel med trægitter fra 1700-tallet.

Jomfru Elisabeth Sophie Banner - død 1717
Wolff Siegfred von Holsten - død 1718 og dennes hustru
Ide Skeel - død 1740
Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen - død 1803
Edel Dyre von Løvenhjelm - død 1804