^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Medlemskab

Indmeldelse i folkekirken sker ved dåben

Optagelse eller genoptagelse i folkekirken på andre tidspunkter kan ske ved henvendelse til en præst.

Udmeldelse

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til bopælssognet.

Ved udmeldelse fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger i folkekirken.