^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Fødsel og faderskab

Når et barn kommer til verden

En fødsel registreres på i sognet på baggrund af jordemoderens anmeldelse.
Moderen skal derfor kun anmelde en fødsel, når der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

Er moderen ugift, og der ønskes fælles forældremynighed over barnet, skal der inden 28 dage efter barnets fødsel afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring. Det gøres på borger.dk.

Hvis omsorgs- og ansvarserklæringen ikke kommer inden fristen, overgives faderskabsafsafgørelsen til Familieretshuset.