^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Kirkegård

Her kan du finde vejledning for monument- og gravmindesikkerhed

 

Nyt 2. oktober 2019

Efter en dejlig sommer med varieret vejr, har ukrudtet atter fået godt fat, græsset vokser og hækkene er i god vækst. Vi når ikke at blive færdig med at klippe hæk inden vi starter op på grandækningen sidst i oktober, vi klipper det sidste hæk i januar. Vi arbejder benhårdt på at skabe en rød tråd -lige fra præstegårdshaven, kirkegården og kirkebygning, til parkeringspladsen. Der er meget at gøre, vi gør os umage, og stadig vil vi altid have tid til at snakke med dem der har behov for det, det er også en vigtig opgave i vores daglige arbejde.

Der er sat skilt op i et af hjørnerne på de gravsteder kirkegården har ydelser på:

• Gravstedet vedligeholdes af kirkegården, almindelig vedligeholdelse omfatter ugentlig gennemgang for visne buketter som fjernes efter skøn, månedlig lugning, rivning og beskæring efter skøn.

• Grønt mærke, grandækning, forventes afsluttet til 2. søndag i advent. Der grandækkes med normansgran og nobelis, grandækningen vil variere fra gravsted til gravsted.

• Gult mærke, forårsblomster (lilla hornvioler) plantes i efteråret

• Rødt mærke, sommerblomster (blandede farver is begonie) plantes omkring pinse

Faktura for ovenstående ydelser udsendes i september.

Grandækning

I år vil grandækningen på Tved Kirkegård komme til at se anderledes ud, end den hidtil har gjort.

Arbejdsmiljølovgivningen siger, at kirkegårdspersonalet højest må ligge på knæ i to timer om dagen, hvilket stiller andre krav til nye grandækningsmetoder. Arbejdstilsynet er i disse år meget opmærksomme på dette, og beder derfor kirkegårdene håndhæve reglerne for at sikre de ansattes arbejdsmiljø.

Konkret betyder det, at grandækningen som udgangspunkt bliver lavet stående og både indendørs og udendørs. Vi vil bruge forskellige metoder, som kirkegårdspersonalet har været på kursus i. De nye metoder indbefatter både plader, mursten og kokosbånd.

Vi vil bestræbe os på at vælge den bedste individuelle løsning tilpasset hvert gravsted, og det vil i de fleste tilfælde indebære en kombination af flere metoder. De første år bliver eksperimenterende, og vi skal gøre os vores egne erfaringer, så vi med tiden kan omlægge vores måde at grandække på. Det bliver grandækning på en helt ny måde, og vi håber, at I vil tage godt imod det nye udtryk.

Sådan gør vi

Dekorationer bliver fremstillet på plader, hvorefter de forsigtigt bliver skubbet af på gravstedet. Typisk foran gravstenen.
Dekorationer fremstilles også på cellemursten, hvorefter de bliver placeret et passende sted på gravstedet. Typisk bagved eller ved siden af gravstenen.

Granborder bliver bundet på kokosbånd og derefter lagt ud på gravstederne. Gran bliver flettet ind i grønt plastikhavehegn, som klippes ud i skabeloner, og bliver lagt ud på gravstederne, der hvor de passer bedst. Man kommer ikke til at kunne se plastikhavehegnet.

Skulle vi ikke leve op til jeres forventninger, eller har i haft en oplevelse god som dårlig, vil vi meget gerne høre fra jer, henvend jer gerne til kirkegårdspersonalet eller kontakt Kirkegårdskontoret pr. telefon eller mail, så tager vi hånd om det.

De bedste sensommerhilsner
Dennis Andersen
Ledende Graver

Sørup-Egense-Ollerup-Kirkeby-Tved Kirker og Kirkegårde
Sørup Kirkevej 33 - 5700 Svendborg
+45 62 22 18 97
Telefontid tirsdag-fredag mellem kl. 9.00 og 10.00.
Mail: soerupkirkegaard@mail.dk

 

Nyt 28. november 2018

Tved Menighedsråd har indgået en samarbejdsaftale med Sørup Menighedsråd om fælles kirkegårdsdrift og kirketjenerfunktion. Dermed har Tved Menighedsråd tilsluttet sig det eksisterende samarbejde om fælles kirkegårdsdrift og kirketjenerfunktion, som allerede eksisterer mellem Sørup-Egense-Ollerup og Kirkeby sogne. Formålet med samarbejdet er blandt andet at anvende personalemæssige og materielle ressourcer på den mest optimale måde.

At sikre gode, fleksible og entydige arbejdsforhold for personalet. At skabe en god service og kvalitet for brugere af kirkerne og kirkegårdene. I det daglige vil man på Tved Kirkegård og i Tved Kirke møde 2 gravermedhjælpere (Manuela og Ditte) som primært arbejder her, det er derfor de samme kendte ansigter brugerne møder i det daglige og kan have tillid til.

Grundet at Tved Kirkegård er ny for os, og at der har været mange kirkelige handlinger, bliver vi ikke færdige med årets grandækning af gravstederne før midten af december måned. Vi håber på forståelse fra kirkegårdens brugere og arbejder hårdt på at blive færdige!  Vi gør vores bedste for at give alle en god oplevelse i kirken og på kirkegården, og skulle noget ikke leve op til forventningerne er man velkommen til at henvende sig til Kirkegårdskontoret.

Vi glæder os til at lære Tved sogn at kende og til at arbejde sammen med Tved Menighedsråd og personale.

Bedste hilsner
Dennis Andersen
Ledende graver

 

Kontakt os

Find vej på kort

Kirkekontoret

  • Kordegn Tove Pedersen
  • Træffes på +45 21 37 25 68
  • Kontortid tirsdag kl. 10.00-13.00

  • Facebook