^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Skole for kirke og teologi

Om skolen for kirke og teologi

"Skolen for kirke og teologi" har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg Provsti. Skolen tilbyder en lang række temadage bestående af foredrag og studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner.

Programmet for 2017-2018 består af fire foredrag over temaet "Luthers aftryk i vor tid" og fire studiekredse som henvender sig til dem, der gerne vil arbejde i dybden med et emne. Og emnerne denne vinter strækker sig fra "Jesus i historien - historien om Jesus", "Kristendom og nordisk litteratur", "Lidelsens problem i G.T. - især i Jobs bog" og til "Luthers brug af de gammeltestamentelige salmer til at forstå døden".

Alle temadagene foregår en lørdag kl. 10.00 - 14.00 i Vor Frue Kirkes menighedshus og indeholder frokost.

Studiekredsene afvikles over tre lørdage i perioden 10.00 - 13.00.

Hent flere oplysninger og fordyb jer i de gode tilbud, som forhåbentlig vil give jer lyst til at deltage i kirkeskolens kurser.

Uddybende beskrivelse, tilmelding mm. kan læses i pjecen som forefindes på www.skoleforkirkeogteologi.dk.

Alle er hjerteligt velkomne

- Skolens styrelse

Billede af Martin Luther

Kontakt os

Find vej på kort

Kirkekontoret

  • Kirkekontoret er åbent
  • Onsdag kl. 14.00 - 17.00
  • Facebook