^
Tved Kirke
top-tved-kirke-01.jpg
top-tved-kirke-02.jpg
top-tved-kirke-03.jpg
top-tved-kirke-04.jpg

Tved Kirke

Velkommen til et væld af kirkelige og kulturelle tilbud for børn, unge og voksne i alle aldre

Vi er et dynamisk sogn med ca. 2400 folkekirkemedlemmer.I Tved Kirke er der højt til loftet - både bogstaveligt og i overført betydning. Her på siden kan du finde information om, hvornår der er gudstjeneste og andre aktiviteter i kirken og i sognehuset.

 

Vi søger en blæksprutte til kontoret 

Tved Kirke søger en præstesekretær (kordegn)  

 Stillingen er på 8 timer ugentligt i gennemsnit, og arbejdsstedet er kirkekontoret ved Tved Kirke, Kirkevej 1B, 5700 Svendborg. Vi forventer, at stillingen er besat senest d. 1. august 2017.

Sekretærens opgaver er primært at servicere præsten og borgere, formidling af vores aktiviteter, samt at betjene kirkens kontor og sørge for personregistrering.

Vi er et dynamisk sogn med ca. 2400 medlemmer og mange aktiviteter, og vi forventer blandt andet, at du:

–  er skrap til IT, så du kan opdatere hjemmesiden, Facebook, udsende nyhedsbreve mv.
–  både kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
–  kan lide at være i øjenhøjde med borgerne
–  kan forberede babysalmesang og deltage i undervisningen af minikonfirmander
–  er udadvendt og imødekommende

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en fordel, hvis du allerede har gennemført den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne. I modsat fald gennemføres uddannelsen inden for 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595,12 kr. – 321.078,58 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er ikke knyttet rådighedsforpligtigelse til stillingen, og der ydes følgelig ikke rådighedstillæg. I stedet anvendes den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte kontaktperson for menighedsrådet, Helen R. Hansen, på telefonnummer 30 54 98 09 eller mail 7680fortrolig@sogn.dk eller sekretær for menighedsrådet Kristina Mikkelsen på telefonnummer 20 83 44 28.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Helen R. Hansen på mail 7680fortrolig@sogn.dk.

Der er ansøgningsfrist tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 12.00, og vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

Vi indhenter naturligvis børneattest samt referencer.

 

Forårskoncert tirsdag den 2. maj 2017

Kalenderen siger forår og det samme gør Tved Kirke med en forårskoncert tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19:00 i Tved Kirke.

Lene Høg på fløjte, Christa Danielsen på klarinet og vores egen organist/pianist Ida Hovalt spiller kammermusik og spiller op til fæll

 

 

Åbningstider på kirkekontoret

Tove Pedersen er vikar, indtil vi får ansat en ny sekretær. Tove træffes på telefon 21 37 25 68, og man er naturligvis også velkommen til at henvende sig til Tove på kontoret hver tirsdag og fredag fra 14.00 - 16.30.

FacebookTved Kirke

Tved Kirke

Kalender


Se hele kalenderen

Se video

Ny sognepræst i Tved Kirke

Vikar-præst

Velkommen til Mai

Mai Bjerregaard Andersen er ansat som vikarpræst i Tved fra 1. september 2016 og indtil 31. maj 2017.

Menighedsråd

Dagsorden til kommende rådsmøde
Referat fra sidste rådsmøde

Nyhedsbrev

Kontakt os

Find vej på kort

Kirkekontoret

  • Kirkekontoret er åbent
  • Tirsdag kl. 13.30 - 16.30
  • Torsdag kl. 9.00 - 12.00
  • Facebook